Bão cát đỏ rực ập tới thành phố châu Phi

    Thu Thảo (Theo CCTV) Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/bao-cat-do-ruc-ap-toi-thanh-pho-chau-phi-3936739.html/p>

Bão cát đỏ rực ập tới thành phố châu Phi

 
 

Thu Thảo (Theo CCTV)

Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/bao-cat-do-ruc-ap-toi-thanh-pho-chau-phi-3936739.html/p>