Cách phát âm đuôi ‘s’, ‘es’ trong tiếng Anh

    Quang Nguyen Nguồn: https://vnexpress.net/giao-duc/cach-phat-am-duoi-s-es-trong-tieng-anh-3951282.html/p>

Cách phát âm đuôi 's', 'es' trong tiếng Anh

 
 

Quang Nguyen

Nguồn: https://vnexpress.net/giao-duc/cach-phat-am-duoi-s-es-trong-tieng-anh-3951282.html/p>