Chạy trốn chó dữ, trăn dài hai mét mắc kẹt trong ống cống

    An Khang (Theo Newsflare) Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/chay-tron-cho-du-tran-dai-hai-met-mac-ket-trong-ong-cong-3923652.html/p>

Chạy trốn chó dữ, trăn dài hai mét mắc kẹt trong ống cống

 
 

An Khang (Theo Newsflare)

Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/chay-tron-cho-du-tran-dai-hai-met-mac-ket-trong-ong-cong-3923652.html/p>