Tuyển Sinh

Trường quân đội công bố điểm sàn xét tuyển

Điểm sàn của Đại học Thủy lợi không tăng

Đại học Bách khoa TP HCM lấy điểm sàn 18