Hạ gục linh dương, sư tử gọi cả đàn thưởng thức con mồi

    Thu Thảo (Theo Smithsonian) Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/ha-guc-linh-duong-su-tu-goi-ca-dan-thuong-thuc-con-moi-3909553.html/p>

Hạ gục linh dương, sư tử gọi cả đàn cùng đến ăn 

 
 

Thu Thảo (Theo Smithsonian)

Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/ha-guc-linh-duong-su-tu-goi-ca-dan-thuong-thuc-con-moi-3909553.html/p>