Hải cẩu xé xác cá mập ở ngoài khơi Australia

    Video: Storyful Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/hai-cau-xe-xac-ca-map-o-ngoai-khoi-australia-3950322.html/p>

Hải cẩu xé xác cá mập ở ngoài khơi Australia

 
 

Video: Storyful

Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/hai-cau-xe-xac-ca-map-o-ngoai-khoi-australia-3950322.html/p>