Học sinh Hà Nội làm hai bài kiểm tra vào lớp 6 chương trình song bằng

Phương thức tuyển sinh chương trình song bằng là kiểm tra, đánh giá năng lực. Học sinh phải làm bài thi Tiếng Anh (viết, nghe) và Toán bằng tiếng Anh.

Theo Đề án thí điểm đào tạo chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS ở Hà Nội năm học 2019-2020, hiện có bảy trường công lập tuyển sinh chương trình song bằng với chỉ tiêu như sau:

TT Trường Quận huyện Mã trường Chỉ tiêu
1 THCS Chu Văn An Tây Hồ 2401 2 lớp (50 hs)
2 THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 0401 2 lớp (50 hs)
3 THCS Cầu Giấy Cầu Giấy 0402 2 lớp (50 hs)
4 THCS Nghĩa Tân  Cầu Giấy 0403 2 lớp (50 hs)
5 THCS Trưng Vương Hoàn Kiếm 1301 2 lớp (50 hs)
6 THCS Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 1302 2 lớp (50 hs)
7 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân 2801 2 lớp (50 hs)

Học sinh hoặc phụ huynh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học thì được tham gia dự tuyển. Mỗi em được đăng ký nguyện vọng vào hai trường, nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên trường nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

Nguyện vọng của thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 theo đề án về chương trình thí điểm đào tạo song bằng là độc lập, không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký tuyển sinh theo tuyến vào các trường THCS.

Học sinh nộp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển tại cơ sở giáo dục nơi học lớp 5 tiểu học trước 17h ngày 24/5, sử dụng mã trường thống nhất để viết phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển.

Trường tiểu học tập hợp đơn, nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào ngày 28/5. Phòng tổng hợp, lập danh sách, nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 31/5.

Phương thức tuyển sinh là kiểm tra, đánh giá năng lực, trong đó học sinh phải làm hai bài kiểm tra: Tiếng Anh (phần viết và phần nghe), Toán (bằng tiếng Anh, theo chuẩn CAIE).

Bảy trường Hà Nội tuyển sinh lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng

Từng bài kiểm tra của mỗi thí sinh được quy đổi điểm về thang 10. Điểm tuyển sinh là tổng điểm của các bài kiểm tra. Danh sách thí sinh được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: điểm tuyển sinh, nguyện vọng đăng ký dự tuyển.

Căn cứ vào chỉ tiêu, số học sinh dự tuyển, nguyện vọng và điểm tuyển sinh của thí sinh, hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án điểm chuẩn dự kiến. Trường đề xuất điểm chuẩn, xét duyệt với Phòng và Sở Giáo dục Đào tạo; sau đó Sở ra quyết định điểm chuẩn tuyển sinh của từng trường.

Điểm tuyển sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không đưa ra bất cứ loại điểm hoặc điều kiện nào khác để xét tuyển.

Học sinh Hà Nội đăng ký dự thi vào lớp 6 năm 2014. Ảnh: Quý Đoàn

Học sinh Hà Nội đăng ký dự thi vào lớp 6 năm 2014. Ảnh: Quý Đoàn

Theo quy định, học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Trường hợp hạ điểm chuẩn, các trường THCS phải niêm yết số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nhận hồ sơ. Với trường hợp này, nhà trường chỉ nhận các em có nguyện vọng 1, không nhận em có nguyện vọng 2.

Danh sách học sinh dự tuyển, điểm tuyển sinh, điểm chuẩn được công khai tại từng trường THCS.

Nguồn: https://vnexpress.net/giao-duc/hoc-sinh-ha-noi-lam-hai-bai-kiem-tra-vao-lop-6-chuong-trinh-song-bang-3909927.html/p>