Khoa Học

Rắn chui vào ôtô trốn ba ngày

Rùa hai đầu chào đời ở Malaysia

Lý do chúng ta có nốt ruồi

Mòng biển bị xiên qua ăng ten TV trên mái nhà

Rắn sọc thò đầu ra từ bồn cầu ở nhà dân Mỹ