Fun Fact

Rùa hai đầu chào đời ở Malaysia

Mòng biển bị xiên qua ăng ten TV trên mái nhà

Rắn sọc thò đầu ra từ bồn cầu ở nhà dân Mỹ

Hổ mang rướn mình phun nọc độc vào mặt người

Nhà sinh vật học chạm trán sứa thùng khổng lồ