Linh dương mẹ mắc kẹt, con non một mình đối phó sư tử

    Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/linh-duong-me-mac-ket-con-non-mot-minh-doi-pho-su-tu-3894401.html/p>

Linh dương mẹ mắc kẹt, con non một mình đối phó sư tử

 
 

Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/linh-duong-me-mac-ket-con-non-mot-minh-doi-pho-su-tu-3894401.html/p>