Rắn phì châu Phi đoạt mạng chuột bằng nhát cắn tử thần

    Thu Thảo (Theo Smithsonian) Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/ran-phi-chau-phi-doat-mang-chuot-bang-nhat-can-tu-than-3909666.html/p>

Rắn phì châu Phi đoạt mạng chuột bằng nhát cắn tử thần

 
 

Thu Thảo (Theo Smithsonian)

Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/ran-phi-chau-phi-doat-mang-chuot-bang-nhat-can-tu-than-3909666.html/p>