Tiêu Điểm

Chìm phà ở Bắc Iraq, gần 100 người thiệt mạng