Voi giải vây cho mẹ con báo hoa mai khỏi đàn linh cẩu

    Thu Thảo (Theo Smithsonian) Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/voi-giai-vay-cho-me-con-bao-hoa-mai-khoi-dan-linh-cau-3909407.html/p>

Voi giải vây cho mẹ con báo hoa mai khỏi đàn linh cẩu

 
 

Thu Thảo (Theo Smithsonian)

Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/voi-giai-vay-cho-me-con-bao-hoa-mai-khoi-dan-linh-cau-3909407.html/p>