Chính Trị

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh nghỉ hưu

TP.HCM tiếp tục điều động cán bộ